Soundlogo

Soundlogo

In een steeds complexere marktsituatie waarin almaar meer spelers milieu en recyclage als USP gebruiken, is het voor Bebat zeer belangrijk om in te zetten op merkherkenning en branding, en het merk te associëren met een ‘feel good’-factor. Om dit te bereiken focust Bebat heel erg op sonic branding en vormen de muziek en de Bebat jingle een essentieel onderdeel van haar merksignatuur.

Nederlands

Bebat Jingle NL

Frans

Bebat Jingle FR

Muziek

Voor elke radio- en TV-spot van Bebat wordt er ook gebruik gemaakt van de gekende ‘Bebat-muziek’. De geluidsband onder elke spot is gebaseerd op de 3 pijlers van de Bebat communicatiestrategie:

• Positief communiceren

• Enkel samen met alle Belgen winnen we de grondstoffen terug uit de lege batterijen en zorgen we voor een circulaire economie

• Als belangrijkste reason why behouden we het ‘goed doen voor de natuur’.

Het resultaat is een opgewekt, ‘open’ deuntje waarin je, naast een gitaar en vrouwenstem, ook allerhande

elementen uit de natuur kan herkennen.