Copy - terminologie

Binnen Bebat verkiezen we actief bepaalde termen/vertalingen boven andere en trachten we uniformiteit te behouden in hoe we bepaalde zaken of producten beschrijven.

Veelvoorkomende voorbeelden hiervan zijn de volgende (lijst is niet tot deze termen beperkt):

NEDERLANDS

FRANS

ENGELS

DON’T

Batterijen

Piles et batteries

Batteries

‘piles’ alleen gebruiken, ‘piles et accus’

Lege batterijen

Piles et batteries usagées

Used batteries

Vides, plates,…

(Inzamel)ton (= plastic)

Tonneau (de collecte) (= plastique)

(Collection) barril (= plastic)

Vat, bak, vuilbak,… of andere synoniemen

(Inzamel)vat (= metaal)

Fût (de collecte) (= métaux)

(Collection) drum (= metal)

Ton, bak, vuilbak,… of andere synoniemen

Inzamelen

Collecter/rassembler

Rapporter

Collect

Verzamelen

Apporter, ramener

Bebat inzamelpunt

Point de collecte Bebat

Bebat collection point

Geen synoniemen gebruiken (ophaalpunt, point de recyclage,…)

Bebat inzameldoos

Boîte de collecte Bebat

Bebat collection box

‘cube’ (enkel als het over de kleine inzamelkubus gaat)

Bebat inzamelzakje

Sachet de collecte Bebat

Bebat collection bag

Vuilzak, sac,… of andere synoniemen

Bebat inzamelkubus

Cube de collecte Bebat

Bebat collection cube

Carton, boîte,… of andere synoniemen

Recyclagepark

Recyparcs (Wallonië)

Recypark (BHG)

Recycling centre

Containerpark/Parc à conteneurs/Parc de recyclage

Nieuw leven

Nouvelle vie

New life

‘tweede’ leven

Batterijen inzamelen (en sorteren)

Collecter (et trier) piles et batteries

Collecting (and sorting) batteries

Recycleren

Lithium-ion batterij

Batterie au lithium-ion

Lithium-ion-batterij of lithium ion batterij

AA-batterij

Pile AA

AA apart

9V-batterij

Pile 9V

9V

Kortsluiting

Court-circuit

Afplakken van …

Recupereren

Récupérer

Fabriquer/réutiliser

Bij een inzamelpunt

Dans un point de collecte

At a collection point

À un point de collecte

Een inzamelpunt vinden

Trouver un point de collecte

Find a collection point

Chercher un point de collecte