Copy

Binnen Bebat verkiezen we actief bepaalde termen/vertalingen boven anderen en trachten we uniformiteit te behouden in hoe we bepaalde zaken of producten beschrijven.

Veelvoorkomende voorbeelden hiervan zijn de volgende (lijst is niet tot deze termen beperkt):

DUTCH

FRENCH

ENGLISH

DON’T

Batterijen

Piles et batteries

Batteries

only ‘piles’, ‘piles et accus’

Lege batterijen

Piles et batteries usagées

Used batteries

Vides, plates,…

(Inzamel)ton (= plastic)

Tonneau (de collecte) (= plastique)

(Collection) barril (= plastic)

Vat, bak, vuilbak,… or other synonymes

(Inzamel)vat (= metaal)

Fût (de collecte) (= métaux)

(Collection) drum (= metal)

Ton, bak, vuilbak,… or other synonyms

Inzamelen

Collecter/rassembler

Rapporter

Collect

Verzamelen

Apporter, ramener

Bebat-inzamelpunt

Point de collecte Bebat

Bebat collection point

No synonyms (ophaalpunt, point de recyclage,…)

Bebat-inzameldoos

Boîte de collecte Bebat

Bebat collection box

‘cube’ (only if it's about our small collection cube)

Bebat-inzamelzakje

Sachet de collecte Bebat

Bebat collection bag

Vuilzak, sac,… or other synonyms

Bebat-inzamelkubus/inzameldoosje

Cube de collecte Bebat

Bebat collection cube

Carton, boîte,… v

Recyclagepark

Recyparcs (Wallonia)

Recypark (Brussels)

Recycling centre

Containerpark/Parc à conteneurs/Parc de recyclage

Nieuw leven

Nouvelle vie

New life

‘tweede’ leven

Batterijen inzamelen (en sorteren)

Collecter (et trier) piles et batteries

Collecting (and sorting) batteries

Recycleren

Lithium-ion batterij

Batterie au lithium-ion

Lithium-ion-batterij of lithium ion batterij

AA-batterij

Pile AA

AA apart

9V-batterij

Pile 9V

9V

Kortsluiting

Court-circuit

Plakband

Ruban adhésifPapier collant

Recupereren

Récupérer

Fabriquer/réutiliser

Bij een inzamelpunt

Dans un point de collecte

At a collection point

À un point de collecte

Een inzamelpunt vinden

Trouver un point de collecte

Find a collection point

Chercher un point de collecte