Print

Logo

Het logo van Bebat wordt steeds onderaan het wit kader gecentreerd. Enkel bij co-branding en vermelding van de url wordt deze link geplaatst en rechts bevindt zich de url van Bebat. De url van Bebat wordt altijd in het bruin geplaatst.

Logo met baseline

Logo en baseline horen altijd samen. Hierbij 2 uitzonderingen op de regel:

  • Baseline kan weggelaten worden indien het logo zo klein geplaatst wordt dat het niet meer leesbaar is.
  • Baseline kan weggelaten worden bij meertalig materiaal, om geen onnodige versies te maken (zoals enveloppen).

Co-branding

Bij een partnership wordt logo van partner links van het Bebat-logo geplaatst en dit proportioneel in dezelfde grootte. Beide logo’s komen links van de pagina, rechts wordt url van Bebat geplaatst (www.bebat.be).

Typografie

PF BeauSans Pro kan gebruikt worden in vier verschillende versies: regular, italic, bold en bold italic.

  • Headline: deze worden steeds in bold geschreven en in hoofdletters. En ze bevinden zich steeds tussen de 2 lijntjes.
  • Subheadline / Bodycopy: worden onder het lijntje geschreven in regular en kleine letters.
  • E-mail adressen, websites en opmerkingen: worden in italic geschreven.

Positionering

Elke visual bevindt zich in een wit afgerond kader. De afronding evenals de plaatsing van de logo’s worden berekend volgens de regels hieronder.

Berekening van X:
X = a ÷28
X = 112 mm ÷ 28 = 4 mm
X = 4 mm

Berekening van de afgeronde hoek (r):
r = 80% van X
r = 80% van 4 mm = 3,2 mm
r = 3,2 mm

Headline, Subheadline & body copy

Headline

In functie van het beeld of de foto kan de headline zich zowel onderaan als bovenaan het beeld bevinden en dit steeds gecentreerd. De headline wordt in hoofdletters geschreven. Deze bestaat minimum uit 2 regels en maximum uit 3. Deze regels worden gecentreerd en uitgelijnd als bloktekst, steeds tussen 2 lijnen. De diktes van deze lijnen werden vooraf bepaald en zijn terug te vinden in onderstaande template. Belangrijk is dat de dikte van de lijnen steeds proportioneel vergroot wordt in functie van het formaat van het medium.

Subheadline & body copy

Onder de headline kan een call-to-action worden toegevoegd. Deze staat steeds in kleine letters gecentreerd onder het lijntje van de headline.

Onder de headline kan een bodycopy worden toegevoegd. Deze staat steeds in kleine letters gecentreerd onder het lijntje van de headline.

Brief

Ook in briefformaat vinden we de afgeronde hoeken terug. De achtergrond blijft steeds wit zodat de brief luchtig is en aangenaam om te lezen. Titels, tussentitels en opsommingstekens plaatsen we in het groen voor extra aandacht en contrast. Indien er een aandachtspunt is zoals een tip kan dit in een groene kader geplaatst worden met witte tekst. Deze kader bevindt zich tegen de groene rand. Footer van brief bestaat steeds uit batterijpictogrammen, url en social mediapictogrammen (Facebook, Twitter en LinkedIn) aan de linkerkant en website met baseline aan de rechterkant. Bij een brief bestaande uit meerdere pagina’s is de vermelding van linkse elementen enkel verplicht op laatste pagina.

Berekening van X:
X = a ÷ 28
X = 210 mm ÷ 28 = 7,5 mm
X = 7,5 mm

Berekening van de afgeronde hoek (r):
r = 80% van X

r = 80% van 7,5 mm = 6 mm
r = 6 mm