Visie

Respect

Als partner voor onze leden en deelnemers zullen wij op een degelijke en betrouwbare manier de wetten en regels uitvoeren en respecteren.

Efficiënt

Wij zamelen zo veel mogelijk gebruikte batterijen in en we sorteren en recycleren ze optimaal.

Sensibiliseren

Wij sensibiliseren consumenten en industriële verbruikers uitgebreid rond duurzaam en veilig gebruik, inzameling en recyclage van batterijen.

Toegankelijk

Wij maken inzamelen gemakkelijk en veilig voor de gebruikers door geschikt inzamelmateriaal aan te bieden en door een uitgebreid en toegankelijk netwerk van inzamelpunten te voorzien.

Samenwerken

Wij werken nauw samen met onze inzamelpunten zoals handelaars, containerparken en intercommunales, scholen, bedrijven en anderen door hen duidelijk te informeren, geschikt materiaal aan te leveren en een vlotte en veilige afhaling te garanderen .

Ecologisch

Wij kiezen degelijke en betrouwbare verwerkers als partner en toetsen hen steeds op hun ecologische, veilige en kostbewuste manier van werken

Transparantie

Wij informeren de overheden duidelijk en transparant en ondersteunen hen bij de monitoring en de controle van de processen en de resultaten

Verantwoordelijk

Wij ondernemen steeds duurzaam en nemen onze sociale verantwoordelijkheid op.

Stimuleren

Wij werken samen met onze medewerkers in een klimaat van respect, openheid en eerlijkheid. We zullen klantgerichtheid, efficiëntie en samenwerking stimuleren en waarderen.

Expertise

Wij delen de expertise en ervaring, die we als pionier verworven hebben, met partners en instanties ter bevordering van een professionele milieuzorg. Wij bouwen onze kennis steeds verder uit door te blijven leren en vernieuwen.