Missie

Bij Bebat werken we aan een beter milieu door steeds meer afgedankte batterijen in te zamelen en ze steeds beter te recycleren.

Wij maken inzamelen en recycleren zo efficiënt, eenvoudig en veilig mogelijk.

Wij stimuleren duurzaam gebruik, inzameling en recyclage door breed en duidelijk te communiceren.

Zo zorgen we ervoor dat alles wat bij ons binnenkomt wordt gerecycleerd. Voor grote herlaadbare batterijen stimuleren we eerst hergebruik.