Gebruik van baseline en lettertype

De enige Bebat typografie is Baloo 2. Dit kan hier teruggevonden worden in de sectie ‘Middelen’ van dit brandplatform, maar is ook een standaardlettertype dat je op je computer kan terugvinden. Voor de basislijn gebruiken we Baloo 2. Voor meer informatie over het gebruik van typografie zie de specifieke Typografie paragraaf van dit brandplatform.

Omdat de baseline een belangrijk onderdeel is van het merkbegrip is het belangrijk dat deze altijd leesbaar is.

Logo en baseline horen altijd samen. Hierbij 2 uitzonderingen op de regel:

  • Baseline kan weggelaten worden indien het logo zo klein geplaatst wordt dat het niet meer leesbaar is. Dit is het geval als de breedte van het logo leiner is dan 30 mm of 85 px.
  • Baseline kan weggelaten worden bij meertalig materiaal, om geen onnodige versies te maken (zoals enveloppen).