Search result

Represents a search result. Used in the search bar when you searched for something.

Default

px

			
				<article class="m-search-result ">
	<a href="/" class="m-search-result__link"></a>
	<header class="m-search-result__header">
		<h6>Reglement k3 inzamelactie</h6>
	</header>
	<div class="m-search-result__content">
		<p class="m-search-result__content__text">... uitgebreid worden naar externen. Het concert en /of andere prijzen zijn op geen enkel moment overdraagbaar aan derden, noch aan andere ... de toegang tot of het bijwonen van het concert en/of andere prijzen. VTMKZOOM regelt de organisatorische kant zoals opbouw, artiesten, ...</p>
		<a href="" class="a-tag ">
			Scholen
		</a>
	</div>
</article>