Gebruik van baseline

De enige Bebat typografie is PF Beau Sans Pro. Dit kan hier teruggevonden worden in de sectie ‘Middelen’ van dit brandplatform, of gekocht worden op www.parachute.gr. Voor de basislijn gebruiken we PF Beau Sans Pro Regular, met uitzondering van het woord "natuur" dat met PF Beau Sans Pro Bold moet worden opgenomen. Waar mogelijk moeten de kleuren worden gerespecteerd, groen voor het woord "natuur" en bruin-grijs voor de rest van de zin. Voor meer informatie over het gebruik van typografie zie de specifieke Typografie paragraaf van dit brandplatform.

Omdat de baseline een belangrijk onderdeel is van het merkbegrip is het belangrijk dat deze altijd leesbaar is.

Het wordt altijd bij voorkeur onder het logo geplaatst, zoals in het voorbeeld, maar wanneer het te klein wordt (onder de 6 pts) kan het onafhankelijk van het logo worden geplaatst.