Grootte & Positionering

Minimum grootte

Om de leesbaarheid van het logo te garanderen specifiëren we een minimum grootte waarin het kan gebruikt worden.
De minimale grootte bedraagt 15mm.

Exclusieve zone

Rondom het logo is er een exclusieve zone voorzien. In deze zone mogen geen illustraties, logo’s en andere elementen geplaatst worden. Verder is deze zone ook de minimummarge ten opzichte van de zijkant van de pagina-opmaak.

Om de correcte exclusieve zone af te tekenen neem je de helft van het Bebat woord uit het logo, en herhaal je deze één keer bovenaan en onderaan. Links en rechts wordt er een minimummarge genomen van 15mm.

Indien het logo in het wit gebruikt wordt, is deze exclusieve zone enkel nog geldig voor andere tekstuele of grafische elementen en de minimummarge van de zijkant. Het logo mag (enkel met de witte versie) op een foto geplaatst worden, indien de foto donker genoeg is en het logo leesbaar blijft.